PREDSTAVITEV ŽUPNIJE Župnija je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov v delni Cerkvi, katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega &scaron;kofa zaupana župniku kot lastnemu pastirju. Kan. 515 Zakonika Cerkvenega prava. Vsem, ki ste se v zadnjem času priselili v na&scaron;o župnijo, izrekam iskreno dobrodo&scaron;lico z željo, da bi se tu, v novem okolju, zares dobro počutili in se tudi dejavno vključili v življenje župnije in kraja. Z vso odgovornostjo si upam zapisati, da boste v nem&scaron;kem imenovanju kraja Lustall = vesela dolina, res na&scaron;li poleg lepot narave tudi dobre ljudi, ki kljub omejitvam člove&scaron;ke narave, želimo biti plemeniti sopotniki drug drugemu na na&scaron;i poti od tod do večnosti. Vse, ki se želite vključiti v župnijo, vabim, da se oglasite v župni&scaron;ču. Zaželeno je, če v župniji, od koder ste se preselili, dvignete kartoteko in jo prenesete župnijo, kjer sedaj bivate. Če kartoteke nimate, se vseeno oglasite. Sestavili jo bomo s pomočjo družinske knjižice ali ustreznih civilnih dokumentov.http://zupnija-dol.rkc.si/index.php/content/display/94<![CDATA[ŽUPNIŠČE]]><![CDATA[KAPELICE IN druga obcestna znamenja]]><![CDATA[ZABORŠT sv. Katarina Sinajska]]><![CDATA[CERKEV sv. Križa v BERIČEVEM]]><![CDATA[ŽUPNIJSKA CERKEV sv. Marjete Antiohijske]]><![CDATA[ROMANJA]]><![CDATA[ŽUPNIJSKI PRAZNIKI]]><![CDATA[CERKVENI PRAZNIKI]]><![CDATA[ŽUPNIJSKI SODELAVCI]]>