Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKI SODELAVCI

KLJUČARJI

Po zakoniku Cerkvenega prava naj bi imela vsaka cerkev v župniji po dva ključarja, in vsaj enega za podružnično cerkev. Ključarji so možje, po novem zakoniku so lahko tudi žene, ki jim je zaupana naloga, da skupaj z župnikom skrbijo za materialni blagor Cerkve. Tu je v ospredju predvsem skrb za gospodarstvo, za obnovo cerkva in notranje opreme, za zidavo novih potrebnih zgradb, za gospodarjenje s cerkveno zemljo, za nakup in prodajo nepremičnin in podobno.

V naši župniji imamo naslednje ključarje:

Miro Špenko v župnijski cerkvi, Jože Lukežič in Marjan Majdič v Beričevem, Tone Šimenc in Tone Igličar pri sv. Katarini.

MEŽNARJI NEKOČ

Po stari tradiciji je imela vsaka cerkev mežnarja ali cerkovnika. Mežnar je s člani svoje družine skrbel za red in čistočo v cerkvi, za zvonjenje, skrbel za stolpno uro, pokopališki red, cerkveno perilo, odklepal in zaklepal je cerkev, jo krasil in bil desna roka župniku pri vseh bogoslužnih opravilih. V nekem obdobju je bil tudi mrliški oglednik, ki je ugotovil smrt in odredil pokop umrlega. Večkrat je opravljal službo organista. V obdobju uvedbe osnovnega šolstva je bil celo učitelj. Za nagrado je imel stanovanje v cerkveni hiši. Župnijske cerkve in večje podružnice so zato imele hišo z gospodarskim poslopjem in zemljiščem, imenovanim mežnarija. Mežnar je imel v obdelavi mežnarijsko zemljo in dobil tudi tako imenovano biro, ki so jo dali farani za njegovo delo. Bira je bila v preteklosti točno določena obveznost vsake hiše. Po navadi je bila v naturalijah /žito, drva, ali kaka druga dobrina/ in je predstavljala redni dohodek za mežnarja za njegove usluge župniji. V novejšem času je naturalne dobrine zamenjal denar. Služba mežnarja je bila v preteklosti zelo spoštovana. Razvrednotile so jo razmere po zadnji svetovni vojni. Pravo vrednost te službe marsikje odkrijejo šele takrat, ko ta služba nima več naslednika.

V Dolu je bila mežnarija pri cerkvi. Kasneje je bila v njej prva šola, po vojni tudi pošta. Ta zgradba je bila že pred drugo svetovno vojno prodana občini. Tako je župnijska cerkev brez mežnarije.

Službo mežnarja je 54 let opravljal Stanko Moder, ki je tudi navijal mehansko stolpno uro. Pri nedeljski maši ob 10. uri pa ključar Miro Špenko. Za cerkveno perilo je skrbela več kot 26 let Marta Jagodic.

Mežnarsko službo je od leta 2010 do 2016 opravljala ga. Tanja Grabnar z družino, skrbela je tudi za cerkveno perilo. Božji lon.

DANES:

Mežnarsko službo opravljata Jože in Urška Grabnar z družino, prav tako poskrbijo tudi za cerkveno perilo.

V Beričevem

Opravlja mežnarsko službo gospa Mari Cerar z družino.

ZVONARJI, PRITRKOVALCI

Zvonarji so pogosto povsem neopazna skupina, ki izredno polepša župnijske slovesnosti. Sedanji zvonarji vabijo može in fante v njihove vrste. V Beričevem imamo mlado skupino pritrkovalcev, ki jo vodi Marko Jaušovec. V župnijski cerkvi bi radi pomladili starejšo ekipo in dodatno oblikovali še eno. Fantje, v zvoniku je še kar nekaj prostora! Pridružite se! V mnogih župnijah imajo skupine zvonarjev, ki se udeležujejo medžupnijskih srečanj. To bi morala biti tudi naša želja.
Print Friendly and PDF