Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKA KARITAS

Beseda "Karitas" je latinska in pomeni dejavno izvrševanje največje Božje zapovedi to je ljubezni do bližnjega. Povsod, kjer srečamo telesno ali duhovno stisko ljudi, smo dolžni pomagati, če hočemo reči, da smo kristjani. Da bi lažje uresničili to našo dolžnost, se lahko vključimo v Karitas, ki nam lahko pomaga pri izvrševanju zapovedi ljubezni.

ZAČETKI

Župnijska Karitas (Ž.K.) Dol je bila ustanovljena 01. decembra 1997. Predsedoval ji je takratni župnik Ivan Trnovec, delo tajnika je prevzel Anton Zupan.

V začetku leta 2006 sem prevzela delo tajnice Ž.K. Dol pri Ljubljani (Angelca Škrajnar). 10. obletnico našega delovanja smo praznovali 01.12.2007. Ta dogodek smo proslavili s slovesno sveto mašo, ki jo je vodil direktor Škofijske Karitas Ljubljana mnsg. Tone Kompare, po maši pa smo pripravili tudi lep kulturni program.

Od ustanovitve pa vse do danes delujemo aktivno za dobro vseh ljudi v naši župniji na različnih področjih karitativnih dejavnosti.

Člani Ž. K. Dol se srečujemo vsak prvi torek v mesecu po večerni maši, na rednih sestankih, kjer obravnavamo tekočo problematiko in eno uro pred mašo zbiramo še uporabna oblačila in zdravila, ki jih nato razdelimo pomoči potrebnim v naši občini, preostalo pa oddamo v zbirni center v Ž.K. Štepanja vas.

Ž. K. Dol je kljub omejenim finančnim možnostim v obdobju svojega delovanja naredila marsikaj dobrega. Organiziranih je bilo kar nekaj izobraževalnih predavanj na različne teme. Med drugim smo imeli v gosteh tudi gospo dr. Metko Klevišar. Predavanja so bila dobro obiskana in koristna tako prostovoljcem, kakor tudi ostalim občanom, ki so se jih udeležili. Vsako leto na roženvensko nedeljo, to je prva nedelja v oktobru, organiziramo srečanje za starejše. Na vsaka dva meseca organiziramo nedeljski popoldanski izlet za starejše, na katere pa z veseljem povabimo tudi ostale občane.

OBISKUJEMO:

starejše in osamljene občane doma in tudi v domovih za starejše, še posebej pa so teh obiskov deležni za praznike, kot sta Velika noč in Božič. Vsako leto na zahvalno nedeljo zbiramo kmetijske pridelke in živila za pomoči potrebne v naši župniji, vse zbrane presežke pa oddamo v kuhinjo za brezdomce, ki je v sklopu Ž.K. Štepanja vas.

SODELUJEMO:

Z našo občinsko upravo, osnovno šolo Janka Modra v Dolu, društvi, centri za socialno delo, z dekanijsko in škofijsko Karitas ter udeležba na seminarjih slovenske Karitas. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravah za izgradnjo doma za starejše občane, ki ga nameravamo zgraditi v naši občini.

Ž.K. Dol dobro sodeluje tudi z Ž. K. Dolsko. Skupaj smo s pomočjo Občine Dol pri Ljubljani organizirali tečaj usposabljanja za medgeneracijsko druženje s starejšimi ljudmi, ki ga je izvajal Inštitut Antona Trstenjaka pod vodstvom Prof.dr. Jožeta Ramovša. Tečaj je obiskovalo 15. slušateljev in vsi so uspešno zaključili usposabljanje ter prejeli diplome. Ta skupina sedaj deluje pod skupnim imenom Stezice in se enkrat mesečno srečuje na intervizijskih srečanjih, kjer izmenjuje izkušnje ter dela načrte za bodoče aktivnosti. Skupaj smo izdali knjigo z naslovom Od pomladi do jeseni s podnaslovom Mladost in starost z roko v roki čez življenja most., ki je bila takoj razprodana. Skupaj smo organizirali tudi tečaj: Nega na domu, ki ga je vodila Anica Sečnik

SEZNAM REDNO AKTIVNIH SODELAVCEV – PROSTOVOLJCEV

 • Grebenc Alojzij – župnik, Dol 1f, 1262 Dol pri Ljubljani (predsednik)
 • Škrajnar Angelca, Beričevo 46, 1262 Dol pri Ljubljani (tajnica)
 • Škrajnar Alojz, Beričevo 46, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Zupan Anton, Zaboršt 11b, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Zupan Majda, Zaboršt 11b, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Obid Lojzka, Brinje 23, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Kuhar Bernardka , Videm 46, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Musi Ivanka, Dol pri Ljubljani 21, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Pogačnik Darja, Podgora , 1262 Dol pri Ljubljani
 • Rifel Fanči, Zajelše 19, 1262 Dol pri Ljubljani
 • Baraga Mateja, Zajelše 18, 1262 Dol pri Ljubjani
 • Avsec Nevenka, Dol 5B, 1262 Dol pri Ljubljani

K sodelovanju vabimo vse ljudi, ki v sebi čutijo poslanstvo, da bi naredili nekaj dobrega za sočloveka.

Informacije:

g. župnik Alojzij Grebenc (01/563-90-96) ali tajnici župnijske Karitas Angelci Škrajnar.
PLAN DELA ŽUPNIJSKE KARITAS

PLAN DELA ŽUPNIJSKE KARITAS DOL pri LJUBLJANI za leto 2011 sprejet na občnem zboru dne 01.02.2011 -Udeležba na občnem zboru Škofijske Karitas Ljubljana 02.04.2011 v Lj. -Vsak prvi tor...

Print Friendly and PDF