Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Župnijski pastoralni svet je posvetovalni organ župnika. zaželeno je, da so vanj vključeni predstavniki vseh naselij župnije, vseh stanov in starosti. V župnijski svet sodijo tudi pevovodje, organisti, člani župnijske Karitas in raznih župnijskih društev in organizacij. Člani župnijskega pastoralnega sveta so izvoljeni z glasovanjem. Delo opravljajo brezplačno, v želji narediti nekaj dobrega za sočloveka. Župnijski svet ima tri komisije: za bogoslužje, diakonijo in gospodarstvo.

IZVOLJENI ČLANI ZA MANDATNO OBDOBJE 2010-2015 SO:

-Alojzij Grebenc (župnik)
-Vojko Mekše (tajnik)
-Rok Kosem (referent za oznanjevanje)
-Urška Grabnar (referentka za bogoslužje)
-Angelca Škrajnar (referentka za diakonijo)

Po službeni dolžnosti:

-Miro Špenko
-Matej Lajovec
-Tanja Grabnar
-Marko Jaušovec

Zastopniki skupin;

-Anton Zupan
-Franci Rifelj
-Nataša Klemečič
-Nina Grad
-Kristina Ferlan

Izbrani na predlog župljanov;

-Miha Kralj
-Lojzka Obid
-Lidija Ložar
-Pavle Okorn
-Martina Flajs
-Peter Avsec
-Ivanka Musi
-Darja Pogačnik
-Aleš Pintar
-Gašper Musi
-Rok Grabnar
-Bernardka Klemenčič

Člani se sestajajo v župnišču v Dolu vsako drugo soboto v mesecu po večerni sveti maši.

Pomembnejši sklepi, ki jih sprejme župnijski pastoralni svet, so objavljeni v župnijskem glasilu Sejalec.
Print Friendly and PDF