Preskoči na vsebino


ŽUPNIŠČE

ZGODOVINA

Pri župnijski cerkvi, približno tam, kjer je danes župnišče, je bilo do zadnje svetovne vojne veliko župnijsko in gospodarsko poslopje. Zaradi vojnih dogodkov je bilo leta 1944 župnišče uničeno, ostalo pa je gospodarsko poslopje in hiša, imenovana kaplanija. Župnik, Franc Lovšin /župnik v Dolu od 1939 do 1971/, ki se je po vojni vrnil iz pregnanstva, je dobil stanovanje v cerkveni hiši, imenovani kaplanija. Prav tako za njim župnik Franc Dobovšek /župnik v Dolu od 1971 do 1978/. Župnik Franc Dobovšek je začel postopek za zidavo novega župnišča. Njegovo delo je nadaljeval župnik Frančišek Novak /župnik v Dolu od 1978 do 1989/ in izposloval nadomestno gradnjo za kaplanijo. Leta 1982 je bilo zgrajeno novo župnišče, staro kaplanijo pa so porušili. Župnišče je bilo zgrajeno s sredstvi prodaje nadarbinske zemlje / zemljo je kupila tovarna JUB/, s prispevki faranov in pomočjo škofije. / nadarbinska posest je bila zagotovljena ob ustanovitvi župnije in je namenjena za župnijsko gospodarstvo, za vzdrževanje vsakokratnega župnika, kaplana, morebitnih drugih uslužbencev v župniji in za vzdrževanje župnijskega gospodarstva. Zato je pravno ločena od posesti župnijske cerkve ali podružnic. Danes je te posesti cca. 3ha, ostala 2ha sta v lasti cerkve. Skozi zgodovino se je povečevala in tudi zmanjševala (nakupi in prodaje), največje spremembe je doživela po drugi svetovni vojni, nacionalizacija in denacionalizacija/.

DANES

Leta 2002 je nastopila možnost, da se je v neposredni soseščini cerkve sv. Marjete postavilo novo župnišče. Novo župnišče je zgrajeno južno od starega med vojno uničenega župnišča. Bivše župnišče, ki je stalo nasproti trgovine v Dolu, je odkupila občina Dol. V stavbi so sedaj občinski poslovni prostori.

S prodajo cca. 7.800 m2 zazidljivih parcel, ki so bile last župnijske nadarbine, tedanjega župnišča in z darovi faranov, so bila zagotovljena finančna sredstva za zidavo in opremo današnjega župnišča. Nedokončana je še večnamenska dvorana v kletni etaži in del podstrešja.

Med zidavo današnjega župnišča je bilo porušeno staro, že močno dotrajano gospodarsko poslopje. S pomočjo občine se je na tem mestu zgradil parkirni prostor, ki ga ima občina v zakupu za dobo 15. let. Z dovoljenjem župnijskega urada je občina namestila na župnijski parceli tudi nekaj igral. Dolžnost vseh občanov pa je, da zanje skrbimo in tako omogočamo, da se bodo otroci na njih lahko še dolgo igrali.

Novo župnišče je velika pridobitev za našo okolico. Prostori se uporabljajo ne le za strogo cerkvene namene, temveč tudi za različne kulturne dejavnosti.

V pevski sobi mladi občasno organizirajo Taizejsko molitev, ki je dobro obiskana.

Tukaj potekajo tudi razna predavanja. Naj naštejemo samo nekaj naslovov:
- Šola za starše, - Zdrav način prehranjevanja, - S fotoaparatom od izvira do izliva Krke in druge (€Ś).

Dobro so obiskane tudi razstave:
- Knjige svetega pisma,
- Testeni izdelki in čipke,
- Naš vsakdanji kruh (...).

Razmišljamo o razstavi starih knjig, podobic, starih predmetov, ki jih hranimo po domovih in razstavi ročnih del.

** Vabimo vse, ki imate idejo in pripravljenost organizirati nekaj kulturnega in dobrega, da se oglasite.**

V dvorani, ki še ni povsem dokončno opremljena, smo imeli že več prireditev. Sem pride vsako leto sveti Miklavž, - počastimo slovenski kulturni praznik, - na materinski dan pa otroci razveselijo svoje mamice.

V dvorani smo si lahko ogledali že kar nekaj komedij in tudi slišali različne pevske zbore.

** Za primerno najemnino dvorano tudi posojamo. S pridobljenimi sredstvi bi želeli kriti stroške vzdrževanja.**
Print Friendly and PDF