Preskoči na vsebino


ZABORŠT sv. Katarina Sinajska

Cerkev v Zaborštu je posvečena sveti Katarini Sinajski, mučenki. O njeni starosti priča freska svetega Krištofa na južni steni cerkvene ladje, ki jo strokovnjaki uvrščajo v 15. stoletje.

Zvonik je bil prizidan leta 1689. Prav tako je prezbiterij mlajši od osrednje cerkvene ladje. Po drugi svetovni vojni so zaradi dotrajanosti in težkih materialnih razmer odstranili zakristijo.

Notranjost cerkve je preprosta s pozno baročno opremo. Cerkev ima samo en oltar. Dva stranska oltarja sta bila zaradi dotrajanosti odstranjena po zadnji svetovni vojni.

Ključe cerkve hrani družina Klemenčič po domače Velepčevi, ki živijo v neposredni bližini cerkve. Za čistočo cerkve poskrbijo vaščani Zaboršta.

Med letom je tukaj večkrat sv. maša.

  • Za god svetega Marka (24. aprila), je prošnja procesija iz farne cerkve k sveti Katarini.
  • Prošnja procesija je še pred praznikom Gospodovega vnebohoda.
  • Maša je tudi na god svete Katarine Sienske (29. aprila),
  • za god svetega Roka (16. avgusta)
  • in v nedeljo po godu sv. Roka, ko je tukaj žegnanje.
  • Sledi maša na god sv. Katarine Sinajske (25. novembra),
  • zadnja maša v letu pa je v nedeljo, po godu zavetnice cerkve sv. Katarine Sinajske.

Bogoslužje je ob enaki uri kot v župnijski cerkvi. Torej ob nedeljah ob 10. uri, na delavniške dneve pa pozimi ob 18. uri, poleti pa 19. uri.
Print Friendly and PDF