Preskoči na vsebino

nalagam novice...

OBVESTILA 21.08.-03.09.2017

Bog povrni za dar pri ofru v Bericevem. Zbrali smo 1.041,00 €.

Bog povrni mladim iz Turncka, animatorjem, bogoslovcu Tadeju in dobrotnikom za izvedbo oratorija 2017. Bilo je lepo. S korajžo naprej!

Vpis v prvi razred v petek 1. septembra popoldne in v soboto 2. septembra ves dan, ali v ponedeljek 4. septembra pri prvi uri.
Veroučna šola se začne v ponedeljek. 4. septembra po objavljenem urniku, ki se bo po potrebi spreminjal in usklajeval s šolskim urnikom.

Atrij kateheze Dobrega Pastirja si bo mogoče ogledati v nedeljo 3. septembra po sedmi in deseti maši.

MAŠNI NAMENI: 

PONEDELJEK 21. 8 .
19.00 + starši Šimenc /Podgora

TOREK 22. 8.
19.00 + Joži Tkalcic 7. dan

SREDA 23. 8.
7.00 v zahvalo in priprošnjo

ČETRTEK 24. 8.
18.00 Bericevo: + Stane in Olga Bratanic
19.00 + Jernej in starši Okorn

PETEK 25. 8.
19.00 + Dionizij, in Jožefa Valjavec

SOBOTA 26. 8.
19.00 + Marija in Janez Vidmar obl.

21. nedelja med letom 27. 8.
7.00 za farane
8.30 + Jože Avsec obl.
10.00 + Marija in starši Slovnik obl.

PONEDELJEK 28. 8.
19.00 + Ivan, Marija in Jani Lunar

TOREK 29. 8.
19.00 za zdravje

SREDA 30. 8.
7.00 v cast sv. Duhu

ČETRTEK 31. 8.
19.00 + Tone Bokal

PETEK 1. 9.
19.00 + Ivan Kunst obl.

SOBOTA 2. 9.
19.00 + Martin Vidic in sorodniki obl.

22. nedelja med letom 3. 9.
7.00 za farane
8.30 + Frančiška, Franc in starši Slabanja
10.00 + Angela Kadivc obl.