Preskoči na vsebino

nalagam novice...

NOVČIČA (Mr 12, 38-44)

K tempeljski zakladnici revna žena glej hiti.
V roki nosi svoj zaklad, vse kar ima, samo dva novčiča.
Neprijetno ji je tam, med bogatimi ljudmi,
ki prinašajo svoj dar, ona pa ima samo dva novčiča …

Jezus gleda vse to, dobro ve, da važno ni zlato.
Jezus vidi v srce in učencem pove:
»vdova je vrgla največ, saj je dala vse kar ima,
pa čeprav sta bila samo dva novčiča …«

Vsi poznamo to priljubljeno Juvanovo popevko, ki želi povedati, da je pravo bogastvo človeka v njegovem srcu in njegovem namenu, ne pa v bogastvu sveta. Jezus je s to primerjavo apostole in po njih vse njihove poslušalce do konca sveta poučil, kaj je pravi namen. V na videz revnem daru se skriva bogastvo srca, biser vere in ljubezni. Tak biser vere in bogastvo srca vidim pri vas, dragi farani, ob vsakokratnem darovanju za obnovo cerkva v naši župniji. Bog vam povrni vašo velikodušnost. Z vašo velikodušnostjo postaja župnijska cerkev vedno lepša. Ostali dve pa sta deležni tekočega vzdrževanja, da se ne dela škoda.

MOJE BESEDE NE BODO PREŠLE (Mr 13, 24-32)
Cerkveno leto se hitro bliža h koncu. Vse, kar ima svoj začetek, ima tudi svoj konec. Svet in vse, kar je na njem, je Bog ustvaril z določenim, nam sicer neznanim namenom pa vendar vemo, da svet potuje od točke, ki jo zaznamujemo z grško črko alfa in do konca, ki je zaznamovan z zadnjo črko grške abecede - z omego. V stari zavezi je bolj poudarjeno stvarjenje sveta in vse, kar je na njem, v novi zavezi pa Jezus jasno spregovori tudi o dovršitvi stvarjenja ob koncu sveta. Kdaj bo to, ne vemo. Jezus je rekel, da je to vedenje pridržano Očetu v nebesih. Konec koncev nastopi konec sveta za vsakega, ki prestopi prag večnosti. Na nagrobnem spomeniku sta dve letnici. Čas prihoda na svet in čas odhoda s tega sveta. Za tistega, ki je prestopil ta prag, ni več tega sveta, saj je odšel iz tega zemeljskega bivanja. In kakor ob koncu delavnega dne ali meseca pričakujemo plačilo za opravljeno delo, tako pričakujemo tudi plačilo za opravljeno delo tu na zemlji. In Jezus je spet edini, ki nas vabi in celo svari, naj bomo na ta konec pripravljeni. Ta naša pripravljenost pa se izraža vsak dan v našem življenju, ko se trudimo dobro opravljati svoje poslanstvo, svoje delo v stanu in poklicu.

OBNOVA NOTRANJOSTI ŽUPNIJSKE CERKVE Kot vidite je notranjost župnijske cerkve dobila novo obleko. Firma Finali d.o.o. iz Kleč pod vodstvom Rafka Ocepka je zelo dobro opravila svoje delo. Mojster je lepo popravil in obnovil zidne vence, ki so posebnost tako imenovanega beneškega baroka, ki ga je v našo deželo prinesel gradbenik Candido Zulliani iz Trsta. Mojstru gre priznanje in zahvala za opravljeno delo in tudi pošten račun. Naj mu tudi Bog nakloni zdravja in še veliko delovnih uspehov.

BIRMANSKI VIKEND
Prvi birmanski vikend bomo začeli v petek, 23. novembra, z večerno sveto mašo. V soboto, 24. novembra, bomo poromali na Brezje. Odhod iz Dola ob 8.30. Ob 10. uri se bomo udeležili svete maše v baziliki na Brezjah. Tej bo sledil ogled bazilike in muzeja jaslic na Brezjah. Nato bomo obiskali mesto Kranj in se ustavili na Prešernovem grobu. Po ogledu mesta se bomo vrnili domov. Birmanci prispevajo za prevoz 10,00 €. Malica iz popotne torbe. Vrnemo se do 16. ure. Birmanci naj si oskrbijo zvezek, v katerega bodo zapisali svoje vtise. Za tiste, ki resno računajo na prejem zakramenta svete birme je udeležba obvezna.

MIKLAVŽ ima tudi letos namen obiskati našo župnijo. Za izvedbo obiska potrebuje imena in naslove tistih otrok, ki si želijo njegovega obiska. Za tako imenovano Miklavževo znamko prispevate 8.00 € in jo naročite v župnišču.

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, zadnja nedelja v cerkvenem letu. Na zadnjo nedeljo v novembru bo sv. maša ob 10. uri pri Sv. Katarini.

Bog povrni darovalcem pri »ofru« na zahvalno nedeljo. V župnijski cerkvi so ključarji našteli 2.612,30 € in v Beričevem 928,10 €. Darovana sredstva so že zamenjala lastnika.

Bog povrni tudi vsem dobrotnikom župnijske karitas za ozimnico. Nekaj smo razdelili doma, večino so hvaležno sprejeli v župnijski karitas Ljubljana - Štepanja vas.

V nedeljo, 25. novembra, organizira župnijska karitas dobrodelno prireditev: »Slovenske gore v besedi, podobi in glasbi« v župnijski dvorani. V gosteh bomo imeli »Triglavskega župnika« Franceta Urbanijo. Prostovoljne prispevke bomo namenili obnovi oltarjev v župnijski cerkvi.

DELAVNICA ROČNIH DEL V ponedeljek, 1. oktobra,smo začeli z delavnico ročnih del v župnišču od 18. do 20. ure. Župnijska karitas vabi, da se pridružite tej delavnici, ki bo za vse koristna in duhovno bogata. Drug drugega bogatimo z izkušnjami in tudi druženjem.

PROJEKTNI PEVSKI ZBOR ZA NOVO MAŠO
Vsak petek ob 19:30 pevske vaje. Še vedno je aktualna in pereča prošnja za nove pevke in  pevce. Vsi, ki vas je Bog obdaril z glasom in posluhom, ste naprošeni, da tudi nekaj časa podarite župniji in pridete na pevske vaje. Verjemite, da se vam bo to obrestovalo tam, kjer boste najbolj potrebni božje pomoči. Slišim za neke »stoletne« zamere in antipatije. Lepo vas prosim pozabite in ne obremenjujte se. Popolnih ljudi na svetu ni! Pridite na vaje!!!