Preskoči na vsebino

nalagam novice...

IZGUBLJENI IN NAJDENI SIN (Lk 15, 1-31)
Jezusova prilika sodi med najlepše saj se dotika človekovega srca in ga vabi, da razmišlja o samem sebi in o odnosu do bližnjega. Vsak od nas se srečuje v življenju z vsemi tremi osebami, ki nastopajo v tej priliki. Vsak od nas je skušan od hudega duha, da bi pustil vse in odšel v svet. In vsak od nas potem tudi okuša osamljenost, duhovno in telesno lakoto. In v vsakem izmed nas je domotožje in želja po vrnitvi.
Vsak od nas lahko doživlja vlogo starejšega sina in brata, ki doma dela in uboga in po tihem celo zavida bratu, ki je odšel na »lepše«. Imamo sicer prijetno zavest, da nismo padli. Toda istočasno pa težko sprejemamo očetovo dobroto, ki sprejme skesanega, duhovno izčrpanega in telesno lačnega sina. Vsak od nas je tudi v vlogi očeta, ki sprejema skesanega sina in mu odpušča. Sina ne sprašuje, kje vse je hodil, kje je zapravil denar? Oče ga sprejme brez očitkov. In to je vzorec tudi za nas. Jezus je v molitev Očenaš vstavil tudi merilo s katerim določamo vrhnjo mejo odpuščanja in pogoj po katerem naj Bog odpušča meni:« In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo našim dolžnikom …« Jezus tudi pravi:« S kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni!« prosimo za Božjo pomoč, da bomo to zmogli.

PETA POSTNA NEDELJA
Peta postna nedelja, imenovana tudi tiha nedelja, je spomin na evangelijski dogodek, ko se je Jezus umaknil pred Judi. Ker so ta odlomek brali na peto postno nedeljo, so jo zaznamovali tudi s tem, da so simbolično zakrili križe in ponekod celo oltarje. Jezus se je umaknil, se je skril, preden je trpel.

KDOR JE BREZ GREHA NAJ PRVI VRŽE KAMEN (Lk 8,1-11)
Farizeji so bili najvplivnejša stranka v judovski državi v Jezusovem času. Ponašali so se predvsem s svojo pravovernostjo in zvestobo črki postave. »Tako je zapisano! Tako mora biti!« Vsaj na zunaj. Imeli so dolg spisek pravil in odstopanje od pravila je bil povod za sankcijo. Ker praviloma niso imeli zaporov, so kazni izvrševali po talionskem načelu: zob za zob, glavo za glavo. Za nekatere posebno hude grehe pa je bila zgrožena telesna kazen z bičanjem ali, za najhujše, smrt s kamnanjem. Med te so šteli prešuštvo. V zapisanem primeru je bil izpostavljen Jezus kot sodnik, ki naj sodi in obsodi. Mislili so si, če bo grešnico obsodil po Mojzesovi postavi, potem mi ravnamo prav. Če ne, pa bomo imeli možnost pregona nenavadnega učitelja, ki vznemirja ljudstvo. Toda Jezus obrne zadevo s trditvijo, ki je vprašanje hkrati. »Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo!« Osramočeni so odhajali. Ženi po vprašanju: »Te ni nihče obsodil?« reče: »Tudi jaz te ne bom. Pojdi in ne greši več.« Jezus ne odobrava greha, toda zaradi njega ne obsodi žene, ki je žrtev greha. Ženo osvobodi in jo napoti v novo življenje. Ta način reševanja človeka je merilo za nas. Truditi se moramo, da ne bomo nikoli nikogar sodili in obsojali, ker ne poznamo celotne zgodbe človeka, ki ga obsojamo. Premagovati našo nagnjenost k obsojanju je lepa in potrebna postna vaja.

OBVESTILA IN OZNANILA

Od petka 5. do nedelje 7. aprila bom odsoten zaradi postnega romanja v Italijo. Odhod avtobusa ob 4:30 iz Dola. Nadomeščal me bo g. Pavle Novak, lazarist iz Šentjakoba. Prav tako je poskrbljeno za pouk verouka.

Po spremembi letnega časa bodo sv. maše v soboto ob 19.00.

OLJČNE VEJE boste lahko dobili pri vseh mašah. Tako kot vsako leto jih bodo pripeljali iz slovenske Istre. Prostovoljni dar bo namenjen za obnovo cerkva v Istri. Župnije, ki z darovi za oljčne veje obnavljajo te cerkve, so zelo hvaležne za naše darove. To nedeljo bodo ponudili v prodajo tudi doma izdelane butarice iz župnije Ihan, tako kot že vrsto let.

SESTANEK ZA STARŠE LETOŠNJIH PRVOOBHAJANCEV – otrok tretjega razreda bo v petek, 12. aprila, po večerni sv. maši. Starši, ki želite, da bo vaš otrok pristopil k prvemu obhajilu, se sestanka zanesljivo udeležite. Prvo obhajilo bo v nedeljo, 12. maja ob 10. uri v župnijski cerkvi.

BIRMANSKI VIKEND bomo začeli v petek, 17. maja, z večerno sv. mašo. V soboto bomo imeli izlet. Obiskali bomo Zaplaz, Marijino božjepotno cerkev Novomeške škofije in Cistercijanski samostan z obiskom verskega muzeja.

NEDELJSKI POPOLDANSKI IZLET načrtujem na Velikonočni ponedeljek 22. aprila. Obiskali bomo RIBNIŠKI PASIJON. To dramsko mojstrovino pripravlja 150 prostovoljcev, predvsem mladincev. Ogled bo lahko spodbuda našim mladim za ustvarjalne možnosti.

OBNOVA GLAVNEGA OLTARJA se nadaljuje. Oltar bo po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo obnovljen v čim bolj prvotni obliki. Pri tem pa je upoštevano novo dejstvo obstoja prvotne zidane »menze« ali mize, narejene iz rezanega kamna verjetno iz začetka 15. stoletja, ki je bila potem leta 1773 dodelana v baročni obliki za tedaj novi oltar, ki je bil po 122. letih žrtev potresa leta 1895. Takrat je bil tako pretresen, da so se odločili za novega. S postavitvijo novega pa so zakrili staro »menzo«, ki je zdaj odkrita in bo nakazovala razvoj stilov v naši cerkvi. Ena od idej je bila, da bi sedanji oltar odstranili v celoti in tu namestili dragoceno sliko svete Marjete slikarja Johana Kremsersmidta iz leta 1774. Vendar bi bil to prevelik poseg in v tem času finančno nevzdržen, ker bi bilo potrebno preurediti celoten prezbiterij in bi tudi bilo škoda odstraniti kvalitetno Rovškovo delo, ki stoji tu že 121 let. Sicer pa naj še kaj ostane za naše naslednike.

OBHAJILO BOLNIKOV ZA PRVI PETEK bo v četrtek 4. aprila ob istem času zaradi župnikovega odhoda na postno romanje.

SOS MOLITEV

V stiski pokliči SOS molitev na številko 031/533-133. Nekdo bo molil zate. Včasih oddate prošnjo za molitev v nabiralnik za vprašanja. Prav! Prosilca in njegovih namenov se spominjamo v molitvi in ga vključimo v daritev svete maše.