Preskoči na vsebino

nalagam novice...

 

OGENJ LJUBEZNI IN PRIJATELJSTVA ALI TUDI DELITVE IN PREPIRA (Lk 12, 49)
Sredi počitniškega časa nas Božja beseda sooča z živo realnostjo življenja, ko nas Jezus poučuje, da je s svojim prihodom vrgel na zemljo ogenj ljubezni. Vendar ta ogenj tudi ustvarja nemir in celo sovraštvo. Številni Jezusa niso sprejeli v njegovem času in ga ne sprejemajo danes. Mnogim se zdi njegov nauk prezahteven in, ker jim marsikaj očita zlasti v odnosu do bližnjega, se ga želijo znebiti. Tako prihaja do prepirov. Celo v domači družini se lahko zgodi, da niso vsi edini v veri in zlasti v izpolnjevanju verske prakse posebej še v času počitnic se lahko zgodi, da pride do prepira. Ali gremo k maši ali ne? Jezus pa je prinesel tudi mir na zemljo. Tisti notranji mir, ki je tako dragocen, saj prinaša človeku srečo in zadovoljstvo. Počitnice z Bogom človeka notranje napolnijo z duhovno energijo, da zmore človek premagati številne napore v času delovnih dni in študijskih obveznosti. Počitnice po Božji volji vabijo človeka k občudovanju in spoznavanju narave. K premišljevanju o naši poklicanosti in zavesti, da smo vse življenje sodelavci pri nadaljnjem razvoju stvarstva, ki potuje od alfe do omege, prve in zadnje črke grške abecede, od začetka do konca. Živimo v času, ko doživljamo nesluten razvoj zlasti na tehničnem in materialnem področju. Mi pa smo kot kristjani zavezani, da s svojim delom poleg materialne dejavnosti v stanu in poklicu prinašamo v ta svet kapitala tudi duhovne vrednote. Vero, upanje in ljubezen. Vse to osmišlja in tudi osrečuje naše življenje. Zato prižigajmo ogenj ljubezni in skrbimo zanj, da ne ugasne. Naj vam bo v počitnicah lepo. Bodite srečni, da vam je dano živeti v ljubezni in prijateljstvu.

KOLIKO BO ZVELIČANIH (Lk 13,22-30)
Most, ki povezuje dva bregova reke, je tudi podoba življenja. Vsi bomo morali po mostu, ki nas vodi v večnost. Človeka je vedno vznemirjalo vprašanje kaj in kako je na cilju. Vse religije tega sveta povezuje skupno vprašanje smisla življenja in življenja po smrti. Najjasnejši odgovor nam da Jezus, ki se ne ustavlja ob razpravljanju kakšno bo življenje v večnosti, ampak nas vse vabi k prizadevanju za vstop skozi vrata večnosti. Cerkev nas po Jezusovem nauku uči, da samo vera in dobra dela odpirajo vrata večnosti. In kakšna so ta vrata? »To so vrata podarjanja sebe drugim, bratstva z vsemi, nenavezanosti na stvari in ljudi, boja za mir in pravičnost, zvestobe, prenašanja težav in trpljenja, dialoga in odpuščanja. Sreče, ki jo gradimo dan za dnem« (po T. Lesconi: 365 in en dan s Teboj). Kako pa bo v večnosti, bomo pa vsi doživeli. Do takrat pa: vera, upanje, ljubezen in zvestoba! In nebesa bodo naša!

POČITNICE - DOPUSTI SE POSLAVLJAJO
Bomo rekli hvala Bogu. Veliko lepega smo doživeli in videli. Nabrali smo si novih telesnih in duhovnih moči, ki jih bomo rabili vsak v svojem stanu in poklicu. Odrasli v službi, otroci, srednješolci, študentje v šoli. Šola je v samem bistvu najstarejša ustanova. Že prazgodovinski človek se je učil kako zanetiti ogenj, kako uloviti divjad, katere rastline so užitne in katere ne. Z razvojem človekove zavesti in družbe pa je človek potreboval vedno več znanja. Stare civilizacije več tisoč let pred Kristusom že poznajo pisavo in vzporedno z njo potrebo po šoli in izobraževanju. Velik pomen v izobraževanju so imele že predkrščanske religije. Poganski svečeniki so bili tudi učitelji, saj so učili druge. V času Jezusovega prihoda na svet imamo mogočen rimski imperij, ki ima dobro organizirano šolstvo. Po propadu imperija pa je zlasti v Evropi in na bližnjem Vzhodu Cerkev tista edina ustanova, ki je nadomestila vlogo države in tudi šole, zdravstva in prava, ko je ohranila in dopolnila rimski pravni sistem. Šolstvo je doživelo velik razvoj, ki ni nikoli končan. Dokler bo človek na svetu, bo iskal odgovor na vprašanja od kod in zakaj svet? Od kod in zakaj človek? In smisel življenja? Na vprašanja materialne narave odgovarjajo številne znanstvene vede, ki jih posreduje šolski sistem. Na vprašanje smisla življenja pa daje odgovor veroučna šola.

 

 

OBVESTILA IN OZNANILA


 

ORATORIJ v organizaciji kluba Turnček bo od ponedeljka 26. do petka, 30. avgusta. Prijavnice so na voljo v cerkvi na mizici za verski tisk. Naslov letošnjega oratorija nosi naslov: »IMAŠ MOČ« in nakazuje, da moč v sebi skriva tudi vsak od otrok in animatorjev, čeprav to ni nujno fizična moč. Mlade želimo spodbuditi, da bodo v dialogu z Bogom uresničevali svoj potencial in Božji načrt za njihovo življenje. Začetek bo v ponedeljek, 26. avgusta, ob 9.00.

HURA! ŠOLA SPET JE KONČNO TU!
Novo veroučno šolsko leto začnemo v nedeljo, 1. septembra, z blagoslovom učnih pripomočkov pri maši ob 8.30 v Beričevem in ob 10.00 v Dolu.

INFORMATIVNI URNIK VEROUČNE ŠOLE 2019/20

1. r. v ponedeljek ob 16.00 in 17.00 uri poučuje s. Terezija

2. r. v torek ob 16.00 uri poučuje ga. mag. Bernarda Ložar

3. r. v torek ob 17.00 uri poučuje župnik

4. r. v torek ob 15.00 uri poučuje ga. mag. Bernarda Ložar

5. r. v ponedeljek ob 15.00 uri poučuje župnik

6. r. v četrtek ob 15.00 uri poučuje ga. mag. Bernarda/

7. r. v četrtek ob 16.00 uri poučuje župnik

8. r. v petek ob 15.00 uri poučuje župnik

9. r. v petek ob 16.00 uri poučuje župnik

Posebna skupina: tisti, ki jim ne ustreza nobena ura (za vse razrede): v soboto ob 9.00 uri. To je bolj rešitev v stiski,, ki pa ni slaba. Poučuje župnik.

Veroučne učbenike, liturgične in delovne zvezke ter Mavrico dobijo učenci pri verouku.

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

Predšolski: sreda 17.00 - 18.30

Prva triada: sreda 15.30 - 17.00

Druga triada: petek 15.45 - 17.15

Kateheza Dobrega pastirja se izvaja enakovredno klasičnemu verouku v duhu pedagogike Montessori in ga vodijo za to usposobljeni katehisti v ustrezno pripravljenem prostoru imenovanem atrij. Atrij si bo mogoče ogledati v nedeljo 1. septembra po sedmi in deseti maši. Predšolska skupina je namenjena otrokom med tretjim in šestim letom. Prva triada je namenjena šolarjem od prvega do tretjega razreda oz. do prejema prvega svetega obhajila. Druga triada je za šolarje med četrtim razredom in do prejema svete birme. Smo ena izmed štirih župnij v Sloveniji, kjer imamo na voljo vse tri stopnje. Na koncu leta prejmejo veljavno veroučno spričevalo.

MLADINSKA SREČANJA VSAK PETEK OB 20.00. Pogovori o veri, etiki, morali, družbenih odnosih ... Posebej vabljeni lanski devetošolci. Skupaj bomo naredili program in se trudili rasti v veri in ljubezni.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE bo tudi letos. Program bo v naslednji številki župnijskega glasila.

SOS MOLITEV
V stiski poklici SOS molitev na številko 031/ 533- 133. Nekdo bo molil zate!